11/27/2012

NUỐT
Trẹo hàm nhai ngấu đĩa đêm
Nghiến tan chén khóc nuốt thêm tô cười

11/25/2012

TÌNH LOAY HOAY

(hình trên mạng)

Vòng bánh xe lăn cúc kích, cúc kịch!
Lịch xịch vòng đời toét toát đôi chân
Thân nhỏ thó còm nhom ẻo liễu
Cõng thân thừa trên tay khum khuyết

11/23/2012

NGHIÊNGHB_CHỘP

"Lang thang khắp cùng trên Blog mấy ngày nay HB thấy nơi nào
cũng có hình bóng của chữ NGHIÊNG hoặc RIÊNG ngự trị
 trên Entry của các bạn (dù là trong thơ, văn hay tựa bài...)
nên HB cảm tác bài này nè...
Các bạn có thể thay chữ Ngh thành R
ghép vào mà đọc. Chúc các bạn vui..."

11/17/2012

AI?(Hình trên mạng)


Ai bẻ ngọn gió làm đôi cho thổi về hai hướng?
Nơi nghe lạnh tái tê nghê thường,
Nơi thời oi bức não nề mộng tương…
Gập trái tim thương làm đôi nén đè lên đường khuyết
Như vết cắt miết đậm thêm bi, tuyệt
Quyết chia ngăn…
Căng phồng bờ đợi…

11/04/2012

VÔ KHUYẾT(Hình trên mạng)


Thằng con lũng đũng quần...
  Lốc xốc chạy trên con đường
Bóng nhậy, lồi lõm…
Hõm hang...