12/04/2012

HỀ NGẮM CẢNH


Phong tình say đắm ngắm miền quê
Khí phách yên lành đáy mắt mê
Đàn vịt bơi sông hoan hoác bến
Dăm bò gặm cỏ ngác ngơ về
Bon chen thời cuộc mang toan tính
Dung dị đời thường quẳng lê thê
Lũi đũi thôn quê chiều hắt bóng
Lang thang thưởng cảnh sướng thân Hề…
B_H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post:
- Hình (file có đuôi: jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
- Nhạc (file có đuôi: mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui ),
- Video (từ Youtube )