12/13/2012

NGÀY ĐẶC BIỆT

                                                                   (Hình trên mạng)HÔM NAY LÀ NGÀY 12/12/12
HÀ BĂNG tôi vừa sốt hi hỉ vừa rộn mừng
một tin vui từ xa do người nhà mang đến…
Thật ngỡ ngàng nhưng cũng thấy lạ lẫm xốn sang…
Vội bật mấy câu chả vào đâu...
***
Tam trùng ấn tượng hữu hi
Băng tôi ấn bút loan bi vẽ lòng
Trăm năm thượng cõi má hồng
Hạnh dung đức phước ngôn công phải tường
Rõ rồi vẫn rối tai ương
Ngày vui keo kiệt mộng buồn kéo nhây..
Quyết tâm lìa đoạn ảo mây
Băng tôi giữ mãi ngày này …ba sinh…
B_H
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post:
- Hình (file có đuôi: jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
- Nhạc (file có đuôi: mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui ),
- Video (từ Youtube )