11/02/2012

NGỤC TÌNHHanh hao vắt óc moi tim
Giết tay tình lỡ bằng niềm xót xa
Trở lòng đói nắm hồn ma
Khuất đi không nỡ đọa ta ngục tình
Thoắt về rợn bóng điêu linh
Rách bươm dãi lụa chung tình vắt vai

Ma Vương cõng ý Trời Ngài
Phán ra nên tội tình đay nghiến tình
Hỏa lòng cái kiếp nhân sinh
Thủy cùng nguyệt tận đoạn đành thế sao?
Người rằng ta đáng ngục rào
Vẫy vùng chi dạ víu vào chi không?

Vung đao chém mớ tan bồng
Chém sang đau đớn chém cùng chua ngoa
Xước hằn tấy đỏ môi ngà
Bầm sưng đôi mắt chửa tha nỗi lòng
Gầy còm với mớ cùm gông
Ai dang tay gỡ má hồng thoát vây?
 B_H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post:
- Hình (file có đuôi: jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
- Nhạc (file có đuôi: mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui ),
- Video (từ Youtube )