11/18/2012

NỬANửa chờ, nửa đợi, nửa vay
Nửa thương, nửa nhớ, nửa cay, nửa buồn
Nửa mơ, nửa mộng, nửa vương
Nửa tròn, nửa méo, nửa vuông, nửa dài
Nửa lòng, nửa bóng, nửa tay
Nửa mắt, nửa mũi, nửa vai, nửa tình
Nửa trăng, nửa khuyết, nửa mình
Nửa thơ, nửa thẫn, nửa xinh, nửa già
Nửa đò, nửa bến, nửa hoa
Nửa còn, nửa mất, nửa xa, nửa gần
Nửa thời, nửa cổ, nửa tân
Nửa tàn, nửa héo, nửa lần, nửa điên
Nửa say, nửa tỉnh, nửa phiền
Nửa ngồi, nửa đứng, nửa hiền, nửa ngoa…
……………………………
……………………………..
TRỌN ĐỜI CHỮ NỬA THEO TA…
B_H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post:
- Hình (file có đuôi: jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
- Nhạc (file có đuôi: mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui ),
- Video (từ Youtube )