11/27/2012

NUỐT
Trẹo hàm nhai ngấu đĩa đêm
Nghiến tan chén khóc nuốt thêm tô cười
Đũa đôi hai chiếc nằm vùi
Dao cùn đơn cắt khúc bùi mị ma

Thau sầu nạo rửa bợn da
Vá, Mui lật úp sõng xòa đợi canh
Nồi, Vung mới sắm tròn vành
Cất mép góc đợi nấu thành bữa ngon…

Khuya về bật bếp lửa con
Hầm nhừ miếng nhớ khuấy bon bon vòng
Chín rồi nuốt hột khuya lòng
Chọm chẹm nghe đắng trệu vòng vòng môi

Ngụm thêm giọt mắt dễ trôi
Nuốt đè ém xuống cũng rồi bữa ăn
No nê phòng trống ngủ lăn
Nguyệt Hằng thấy lạ vén màn....trộm xem...
B_H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post:
- Hình (file có đuôi: jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
- Nhạc (file có đuôi: mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui ),
- Video (từ Youtube )