10/30/2012

TRẮNG ĐÊMTrắng đêm mành vở tan tình
Nhắm sâu đôi mắt bóng hình vẫn quen
Canh năm rạng tỏ đài sen
 Trống Kê giục giã đêm đen lờ mờ

Trắng đêm gõ nhịp song tơ
Máu xanh gầy guộc nén chờ ấm đêm
Trời không sầu đá không mềm
Cớ sao hồn lặn tận miền tái tê?

Trắng đêm há đặng phu thê
Cho chi kẻ ở người về đớn đau?
Tóc mây chưa vén đã hao
Mày cong môi thắm chưa trao đã tàn

Trắng đêm ngọc thể như tan
Ai dày ai xéo như đàn đánh thuê?
Canh tàn hắt bóng ủ ê
Càn khôn xoay chuyển tứ bề chẳng nao

Trắng đêm bó gối xanh xao
Khuê phòng vắng lặng quần hào chốn xa
Lòng đào muối sát châu sa
Thạch sùng đổ nhạc sương là đà bay

Trắng một đêm há ngủ ngày?
Hừng đông giăng đoạn cay cay mắt mờ
Trắng đêm phỉnh đặng Nàng thơ
Đốt tim bầm ruột đợi chờ……..Ngày lên!
 B_H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post:
- Hình (file có đuôi: jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
- Nhạc (file có đuôi: mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui ),
- Video (từ Youtube )