3/30/2013

VIẾT CHO EM...!Viết về em những nụ mầm non dại
Vừa nhú chào tia sớm bình minh
Em không chọn chỗ được kiếp khai sinh
Vùng núi non hay vùng đô thành thị
Đôi mắt em như mạ vàng ẩn vĩ
Đưa điệp trùng màu cuộc sống hữu tình
Đôi môi thơm bật lóe nụ cười xinh
Gọi thẳm xanh chúc loài người hiền tự
Đôi tay con vẫy chào mềm mại ngữ
Thân lon ton kiễng chân sáo hành trình

3/27/2013

NHÂN ÁI ĐÂY RỒI...! DẪU LÀ RẤT NHỎ...! (tt)Tim từ vượt dặm núi trèo hòn
Gửi chút yêu thương xóa đói hờn
Vật hữu trao tay rưng mắt ấm
Tâm trong trọn ý rạng khê non
Hồng trần kết nối tình nhân ái
Đẳng cấp xóa rào quyện thiện tròn
Nhật nguyệt ba sinh khai sức tiếp
Nhân loài tồn tại mở lòng son 
B_H
***   ***

3/26/2013

NHÂN ÁI ĐÂY RỒI...! DẪU LÀ RẤT NHỎ....


Từ tâm hữu ý ái thuyền duyên
Hướng lòng chia sẻ thẳng Tây Nguyên
Góp tình nghĩa cả xoay gian khổ
Vượt dặm đường xa gửi lòng thiền

3/23/2013

TẠC TÌNH!


Khối tình thị mục khắc gỗ mài
Đẽo cưa gọt cắt tạo hình hài
Theo áng miên trôi giờ nên vóc
Bóng loáng tầm nhìn xao mắt ai

3/16/2013

LỮ TÌNH!


Qua nhà TML cảm tác bài TÂM SỰ
bằng bài họa này, HB mang về treo lên
giữ  làm kỉ niệm…

(Hình trên mạng)

3/15/2013

3/14/2013

HỒN QUÊ

Nắng vàng ướp lúa nhuộm màu
Thành vần lục bát nâng câu thơ tình
Khói bươm gốc rạ rùn rình
Gửi oằn lúa hạt nghiêng mình nhớ quê

3/08/2013

TẦM MAIYêu thương vốn sống tự nhiên khai
Núm níu nương nhau há kể ngày
Xiết chặt vòng ôm xua đói khát
Nhẹ lời dịu ngọt tống hờn cay
Sau lưng khổ kiếp chờ chân bước
Trước mặt an lòng sáng mắt nai
Mờ mịt thân em tìm chỗ bám
Ai người thực bụng trụ tầm mai...?
B_H