4/11/2013

CHÉN SẦU BÓNG LẺ...!


(Hình trên mạng)
                                            (Họa với MTV)