5/02/2013

LẶNG...!

(Chú rể-bạn học chung cấp 2,
...Bạn tôi vừa mới kết hôn,
Riêng tôi đã gánh hai con nỗi mình...)

5/01/2013

KHỞI SINH


"Ba chìm bảy nổi" hư không
Nào ai thoát khỏi trận long đong đời
Kịp về một chuyến đò chơi
Rũ hư ảo xé buông lơi làm mành