1/31/2014

NGÀY CUỐI NĂM.Sáng hai mươi chín (âm lịch) bầu trời lúc chín giờ sáng thế này, xám xịt, sương mù dày đặc vẫn phải lái xe đi tới chợ người Việt tại San Jose.