9/10/2015

TÓC CHÁY VÀO THU


Dẫu sao và cho dù có thế nào đi nữa mình vẫn phải cười tươi như thế này đây ạ!

1/14/2015

NGÔI NHÀ

(Ngôi nhà gần mười năm gắn bó. Bây giờ đóng cửa chờ bóng dáng ba mẹ con.)