9/10/2015

TÓC CHÁY VÀO THU


Dẫu sao và cho dù có thế nào đi nữa mình vẫn phải cười tươi như thế này đây ạ!