8/27/2016

LOÁNG LUÊNH

Ảnh trên mạng

Buộc hồn vá lại tuổi tên
Dè đâu máu nhỏ loáng luênh phận chiều
Mây trôi ngừng lại đăm chiêu
Biển em cũng vẫy nhiễu điều mặt phong

Hẹn thề đã vượt bể hồng
Xuyên mềm nhung nhớ chất chồng cách xa
Lở làng trầu tếm vôi ngà
Thuyền rời bến đậu hải hà...từ ly

Nhấp nhô tim nhói quanh mi
Mặt hoa cũng hỏng dưới chì chiết đau
Con chữ nhảy nhót thấp cao
Yêu thương sai nhịp máu đào mằn tim

Lạy trời cho nước mắt chìm
Chảy vào chín ruột lụy phiền mà tan
Biển còn quẩy ngược triều làn
Cho xuôi hồn nhớ chảy tràn
Loáng luênh...

B_H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post:
- Hình (file có đuôi: jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
- Nhạc (file có đuôi: mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui ),
- Video (từ Youtube )